Jeg har læst denne artikel på nettet og følt stor glæde over at der er andre alternativer… håber at der er andre der kan få glæde af den også .

Med de venligste tanker og hilsner Tina

 

Mindfulness træning hjælper kræftpatienter

Systematisk træning i mindfulness meditation kan hjælpe kræftpatienter i kampen mod angst og depression. Det viser en ny analyse af 22 uafhængige undersøgelser af effekten af mindfulness-baseret terapi over for kræftpatienter og kræftoverlevere. Analysen er gennemført af forskere ved Aarhus Universitet, Kræftens Bekæmpelse og Aarhus Universitetshospital.

En kræftdiagnose og det efterfølgende behandlingsforløb opleves ofte som en svær belastning. Faktisk lider 35-40% af alle kræftpatienter af alvorlige symptomer på stress, angst og depression. Op mod hver anden patient, som får diagnosen kræft, viser indenfor det første år, tegn på svær depression. Humøret nedsættes markant, og man mister lysten til det meste, når man er deprimeret.

Mindfulness træning hjælper kræftpatienter mod depression og angst.

Kræftpatienter og depressioner Depression er simpelthen den af alle lidelser, som medfører det største tab af livskvalitet, og der er høj risiko for selvmord.

Depression hos kræftpatienter er også med til at forlænge hospitalsophold og øger dødeligheden. Selv efter at kræftbehandlingen er afsluttet, er flere tidligere kræftpatienter angste og deprimerede, sammenlignet med normalbefolkningen. Der er derfor et stort behov for effektiv behandling af angst og depression blandt kræftpatienter, fortæller Jacob Piet, psykolog og ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet.

Den nye undersøgelse er et interdisciplinært forskningsprojekt mellem Aarhus Universitet, Aarhus Universitetshospital og Kræftens Bekæmpelse. Resultaterne viser klart, at mindfulness-baseret terapi effektivt kan reducere symptomer på angst og depression blandt kræftpatienter og kræftoverlevere.

Der er tale om den største samlede analyse med fra data fra mere end 1.400 kræftpatienter.

Undersøgelsen er foretaget af Jacob Piet, psykolog og ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet, i samarbejde med Bobby Zachariae, professor ved Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital, og Hanne Würtzen, psykolog og ph.d.-studerende ved Kræftens Bekæmpelse. Undersøgelsen, der indgår i Piets ph.d.-afhandling, er netop publiceret i det mest prestigefyldte tidsskrift inden for klinisk psykologisk forskning, Journal of Consulting and Clinical Psychology.

Mindfulness – medicin der virker
-Angst og depression behandles sædvanligvis med antidepressiv medicin, men det har bivirkninger og det er dyrt, så det er bestemt positivt, at resultaterne viser en så klar effekt. Vi har nu dokumentation for, at Mindfulness-baseret terapi kan være et relevant tilbud – ikke kun til raske – men i særdeleshed til patienter med psykiske vanskeligheder som følge af en alvorlig sygdom som kræft, siger professor Bobby Zachariae.

-Resultater fra undersøgelsen viste desuden, at patienternes evne til at være bevidst nærværende i hverdagen blev markant forbedret, lige som den positive effekt på angst og depression blev fastholdt over mindst et halvt år efter behandlingen var afsluttet, tilføjer Jacob Piet.

Inspireret af Østens filosofi
Træning i mindfulness har siden 1970’erne været brugt til at hjælpe patienter med mange forskellige sygdomme og problemer. Oprindeligt stammer mindfulness fra Buddhismen, men metoden er sidenhen blevet tilpasset den vestlige kulturs behov. Mindfulness-baseret terapi omfatter programmerne mindfulness-baseret stress-reduktion (MBSR) og mindfulness-baseret kognitiv terapi (MBKT).

Terapien foregår i grupper med 15-30 deltagere og bygger på øvelser til træning af bevidst nærvær, herunder en liggende kropsscanning, siddende meditationer og simple yoga øvelser. I tillæg inddrages undervisning om stress, angst og depression. Træningsforløbet strækker sig over 8 ugentlige sessioner a ca. 2 timers varighed.

Som en væsentlig del af programmet forventes deltagerne at træne øvelserne som hjemmearbejde ca. 45 minutter dagligt.

-Det er krævende arbejde, og det er derfor afgørende at patienterne er motiveret for deltagelse i programmet. Det er desuden vigtigt at underviseren er veluddannet inden for metoden, fortæller Jacob Piet.

-Mindfulness er en særlig måde at være opmærksom på. Med mindfulness træner man evnen til bevidst nærvær uden at dømme og evaluere sig selv, sine tanker, følelser og kropslige fornemmelser. Målet er bl.a. at lære patienterne at være til stede helt og fuldt i nuet frem for at bekymre sig om problemer relateret til fortiden eller fremtiden. Mindfulness virker antageligvis ved forbedret kontrol over opmærksomheden og større accept, selv når livet er svært. Effekten er færre negative tanker og bekymringer, og dermed mindre angst og depression, forklarer Jacob Piet.

At gøre noget selv
-Vi ved ikke præcist, hvordan mindfulness virker. Men vi kan konstatere, at kræftpatienterne får det betydelig bedre, hvis de dyrker mindfulness, sammenlignet med patienter, som ikke gør. Det er en vigtig viden, fordi vi hermed har en behandling, som ikke har bivirkninger. Mindfulness giver også patienten selv en mulighed for at handle og tage aktivt hånd om sit sygdomsforløb. Mange patienter efterlyser netop metoder, så de selv kan gøre en indsats for at få det bedre, fortæller Ph.d. studerende og psykolog Hanne Würtzen.

Tættere på det forkromede overblik
-Mindfulness er blevet meget populært som psykologisk behandlingsform de sidste ti år. Men hidtil har vi ikke haft overblik over de mange undersøgelser af effekten blandt kræftpatienter. Det har vi fået med denne analyse, siger Ph.d. studerende og psykolog Hanne Würtzen fra Kræftens Bekæmpelse.

Kilde:
Piet, J., Würtzen, H., & Zachariae, R. (2012). The effect of mindfulness-based therapy on symptoms of anxiety and depression in adult cancer patients and survivors: A systematic review and meta-analysis. Journal of Consulting and Clinical Psychology. Advance online publication. doi: 10.1037/a0028329
Kilde: Journal of Consulting and ClinicalPsychology: The Effect of Mindfulness-Based Therapy on Symptoms of Anxiety and Depression in Adult Cancer Patients and Survivors: A Systematic Review and Meta-Analysis. (Piet, Würtzen, & Zachariae, 2012). Online First Publication, 7. maj 2012.
http://www.cancer.dk/Nyheder/nyhedsartikler/2012kv2/Mindfulness.htm

Nyd nuet! De allerbedste hilsner Tina