Integrativ krop og psykoterapi

Mange mennesker oplever pludselig at stå i en svær situation, som de har vanskeligt ved at håndtere. Det kan være problemer i familien, i parforholdet eller på jobbet, og det kan handle om sygdom, psykisk manipulation, stress, lavt selvværd, skilsmisse, traumatiske oplevelser, arbejdsløshed eller noget helt andet.

Problemerne kan tit være svære at tale med andre om, for man vil jo nødig såre nogen, være til besvær, føle sig misforstået eller måske er det bare svært at sætte ord på.

Ofte kan det være en god idé at tale med en dygtig terapeut om problemerne. Hos terapeuten finder du et frirum, hvor du ikke skal tage hensyn til nogen eller noget, hvor du bliver lyttet til og forstået.

Jeg hedder Tina Bakke, og jeg har beskæftiget mig med de fleste lag af det terapeutiske virke i mange år. Jeg har valgt at være psykoterapeut, fordi jeg brænder for – og tror på, at jeg kan gøre en forskel for mennesker, der er udfordret af svære livssituationer.

I mit terapeutiske arbejde tager jeg afsæt i integrativ terapi, der er en holistisk terapeutisk retning, som arbejder med både krop, sind og ånd. Målet er at skabe balance mellem tanker og følelser ved at afstresse spændinger i kroppen og arbejde med uhensigtsmæssige tankemønstre.
I terapien arbejder jeg således med det hele menneske, hvor jeg bruger forskellige værktøjer som samtaleterapi, kropsterapi/energiarbejde, relations arbejde, tegneterapi samt mindfulness og meditation. Jeg anvender kun de værktøjer, som passer til netop dig og dine behov og ønsker.

Med udgangspunkt i dit liv og dine udfordringer løsner vi op for dine spændinger og finder frem til de mere grundlæggende årsager til dine udfordringer. Til sidst samler vi i fællesskab en værktøjskasse, som du kan bruge nu – men også fremadrettet.

At leve et liv i udvikling med sig selv kan ind imellem virke uoverskueligt. Det gode er, at du via din egen historie finder mening med det liv, du allerede lever. Måske finder du frem til punkter, som du får lyst til at ændre lidt på eller bare se på med et mildere blik.

Målet er, at du i fremtiden bliver herre i eget liv og har tillid til dig selv og til, at de beslutninger du træffer, er de rigtige og giver mening for dig.

Pris pr. session kr. 900,-
Ved forudbetaling af fem sessioner kr. 4.300,-

________________________________________________________________________________________________________________________________

Traumeterapi

Traumer lagres i os.

Og de påvirker os gennem resten af livet på forskellig vis. Det kan være kropsligt, mentalt, neurologisk, sjæleligt eller andet. Traumer kan bearbejdes, men de kan også bæres, uden at man gennemgår egentlige terapeutiske forløb. Det afhænger af mange ting og i sidste ende af det enkelte individ.

Traumer kan være en del af den bevidste bagage, man har med sig, fordi man husker selve den traumatiske oplevelse, men ofte er traumer ubevidste. Det kan skyldes, at selve oplevelsen er fortrængt. Det er meget normalt, at man dissocierer i forbindelse med en traumatisk hændelse. Det vil sige, at bevidstheden spaltes fra, så man intet husker bagefter. Det kan også skyldes, at den eller de traumatiske hændelser ligger så tidligt i livet, at sproget endnu ikke har været udviklet. Fælles for traumer er, at det har været oplevelser af noget, der har været for overvældende at håndtere psykisk i situationen.

Mange oplever, at traumatiske begivenheder, der har været fortrængt, pludselig dukker op til bevidstheden, hvilket kan være meget skræmmende, og man vil oftest have brug for psykologisk og terapeutisk assistance. Det er også almindeligt, at traumevirkningerne viser sig som forskellige former for ubehag, smerter eller i det hele taget i oplevelsen af begrænsninger i ens livsudfoldelse. Det kan være, at man aldrig rigtig kan føle oprigtig glæde eller begejstring, eller man føler sig hæmmet og bremset i bestemte situationer eller i relationer, at man f.eks. aldrig tør involvere sig i tætte relationer.

Symptomer på uforløste traumer 

 • Tankemylder/koncentrationsbesvær
 • Hukommelsestab eller hukommelsesproblemer
 • Udfordringer med at regulere sig selv
 • Ensomheds- og forkerthedsfølelser
 • Angst/indre uro/irritation
 • Depression
 • Relationelle udfordringer
 • Spiseforstyrrelse
 • Mave-/fordøjelsesproblemer, diffuse smerter, synsforstyrrelser
 • Manglende kontakt til kroppen
 • Dissociation (følelse af at forlade sig selv/omverdenen)
 • Flashbacks (genoplevelse af specifikke hændelser)
 • Søvnproblemer
 • Misbrug/selvskadende adfærd
 • M.m.

Når du henvender dig til mig med problemer, der relaterer sig til traumer, vil jeg hjælpe dig med, i kroppens tempo, at belyse, bearbejde og forløse de traumer, du måtte have med dig.

I det psykoterapeutiske forløb har jeg altid øje for, hvilke traumer du måtte bære på – hvad enten de tydeligt viser sig, eller om de ligger gemt i den kropslige hukommelse. De

Du skal havde gået i et psykoterapeutisk forløb hos mig inden !

Pris pr. session kr. 1800,-  Afsæt 2- 2,5 time

_________________________________________________________________________________________________________________________________

PAR-/RELATIONSTERAPI

Jeg tilbyder terapi for par eller personer i andre tætte relationer, f.eks. mellem søskende eller forælder – datter/søn-forhold.

Årsager til at henvende sig, kan være at I oplever:

 • Manglende følelsesmæssig forbindelse
 • Vanskeligt ved at kommunikere eller løse konflikter sammen
 • Gentagne udfordringer og konflikter, som I ikke kan overvinde alene
 • Manglende intimitet

I vores nære relationer ligger der en masse betydningsfulde følelser, fordi vi er vigtige for hinanden, og netop derfor kan det indimellem blive meget svært at komme overens eller at finde ud af hinanden. Grundlæggende handler det om, at kommunikationen er blevet vanskelig og nemt kører af sporet.

Målet med terapien er at kunne tale åbent om udfordringerne, konflikterne og følelserne imellem jer, for at opbygge en stærkere forbindelse og arbejde hen imod at skabe et sundt og tilfredsstillende forhold. Det indebærer at få øje på de mønstre, der ligger bag de konflikter, der hyppigt opstår. Mange har oplevet, at diskussioner og skænderier bliver gentagelser af de samme temaer og spørgsmål, og man kommer ingen vegne.

Det er meget svært at se på sig selv og hinanden udefra, når man står midt i en konflikt, fordi man hver især er viklet ind i sine følelser og desuden ofte tolker den anden ud fra, hvordan man forstår sig selv. Derfor kan terapi være nyttig.

Jeg kan som terapeut og neutral person være med til at skabe en tryg ramme, hvor I hver især tør fortælle om jeres individuelle oplevelser, følelser og frustrationer uden at blive afbrudt af den anden. Jeg hjælper jer med at fastholde jeres oplevelser og at lytte til hinanden. I får mulighed for at opdage de gentagne mønstre, og sammen kan vi udforske, hvad de dybereliggende årsager kan være.

Når vi indgår i relationer med andre, er vi tilbøjelige til at følge et bestemt mønster med karakteristiske følelser, adfærd og tanker. Det kaldes et tilknytningsmønster og er dannet i vores allertidligste barndom. Måske er der problematikker herfra, som skal bearbejdes, for at I kan slippe for at gentage de samme mønstre mellem jer.

Alt sammen er det med henblik på, at I opnår en dybere forståelse for jeres relation og kan finde nye løsninger på de udfordringer, I oplever. Gennem hele terapiforløbet vil jeg vejlede jer i, hvordan jeres kommunikation bliver bedre, mere konstruktiv, så I får nemmere ved at arbejde sammen om at nå jeres fælles mål.

Pris pr. session kr. 1200,-       Afsæt 1.15 – 1.5 time